مقالات

مشاهده همه

خدمات ما

چرا ما؟

مشاوره راه اندازی و توسعه کسب و کار

امروزه جهت راه اندازی کسب و کار می بایست اطلاعات مناسب درباره بازار و نیاز جمعه همچنین موانع پیش رو داشته باشیم ...

تولید پوشاک و بازاریابی فروش آن

فعالیت مستمر در حوزه کار آفرینی و فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد مشاغل برای جوانان و رونق کسب و کار آن ها

مشاوره های امور خانوادگی و اجتماعی

امروز دلیل شیوع گسترده مشکلات بزرگ و کوچک اجتماعی ریشه در مسائل خانوادگی و فرهنگی دارد و برای بهبود روند اهمیت بسیاری دارد

نظرات شما